IBM SPSS Statistics - Incepatori si Mediu

Cunostinte initiale necesare
Familiaritatea cu mediul Windows și cu SPSS for Windows. Utilizarea anterioară a SPSS for Windows este de folos, dar nu obligatorie. Experiența în cercetarea cantitativă si cunoștințele de statistică sunt utile.

Din cuprinsul cursului
- Introducere în funcționalități de bază SPSS Statistics
- Introducere în statistică
- Manipularea datelor. Transformarea variabilelor
- Statistici descriptive
- Grafice și tabele
- Elemente de bază de scripting cu SPSS
- Importul/exportul fișierelor
- Noțiuni introductorii de statistică
- Manipularea variabilelor
- Testul Chi - Pătrat
- Familia testelor T
- ANOVA (Analiză de varianță)
- Diferențe între teste parametrice și teste neparametrice
- Modele de regresie (liniară simplă, liniară multiplă, curbilinie)
- Corelația variabilelor
- Seturi de răspunsuri multiple
- Coeficientul Alpha al lui Cronbach

Facilități
• prânz inclus
• un calculator per student
• lucrul pe cea mai recenta versiune a SPSS Modeler
• diplomă ITtraining
• manual ITTraining
Program curs: orele 9:00-17:00
Pauze scurte în fiecare oră și o pauză de masă de 45 de minute.


Partener: ITTraining
Trainer: Claudia HRABAC
Tip: Sală
Cod: RSPSSStats
Durata: 4 zile

Alte cursuri similare
Cuvinte cheie