IBM SPSS Statistics - Mediu si Avansat

Cunoștințe inițiale necesare
- Cunoașterea unor concepte de bază în statistică
- Cunoașterea funcționalității de bază a SPSS Statistics

Din cuprinsul cursului
- Noțiuni introductorii de statistică
- Manipularea variabilelor
- Testul Chi - Pătrat
- Familia testelor T
- ANOVA (Analiză de varianță)
- Diferențe între teste parametrice și teste neparametrice
- Modele de regresie (liniară simplă, liniară multiplă, curbilinie)
- Corelația variabilelor
- Seturi de răspunsuri multiple
- Coeficientul Alpha al lui Cronbach
- Elemente de scripting cu SPSS
- Corelația variabilelor
- Modele de regresie (liniară simplă, liniară multiplă, neliniară, logistică)
- Analiza componentelor principale și analiză factorială
- Analiză discriminantă
- Analiză de clusteri
- Arbori decizionali (CHAID, CART, QUEST, C5.0)
- Rețele neuronale (Multilayer Perceptron, Radial Basis Function)

Facilități
prânz inclus
un calculator per student
lucrul pe cea mai recenta versiune a SPSS Modeler
diplomă ITtraining
manual ITTraining

Program curs: orele 9:00-17:00
Pauze scurte în fiecare oră și o pauză de masă de 45 de minute.


Partener: ITTraining
Trainer: Claudia HRABAC
Tip: Sală
Cod: RSPSS1+2
Durata: 4 zile
Data: 4

Alte cursuri similare
Cuvinte cheie