IBM SPSS pentru studenti

Prezentare generală a softului și suita de produse din care face parte - IBM Business Analytics.

Introducere în Statistică, Data Mining și Machine Learning. Concepte de bază.

 • Funcționalități ale programului și manipulare de date. Legătura cu alte softuri
 • Analiză exploratorie și statistici descriptive de bază
 • Legătura dintre SPSS Statistics și limbajul de programare R
 • Prezentarea procedurilor statistice și de Data Mining alături de exemple practice din diferite domenii (bancar, retail, sănătate, etc.)
 • Lista procedurilor statistice:
  • Familia testelor T
  • Testul Chi-Pătrat
  • Analiză de varianță (ANOVA)
  • Corelații
  • Regresii (liniare simple și multiple)
  • Regresie logistică
  • Teste neparametrice (Kolmogorov Smirnov, etc)
  • Regresie logistică
  • Arbori decizionali
  • Analiză de clusteri


Partener: ITTraining
Trainer: Claudia HRABAC
Tip: Sală
Cod: RSPSS-STD
Durata: 2 zile

Alte cursuri similare
Cuvinte cheie