Introducere în IBM SPSS Statistics

Agenda ziua 1

1. Introducere în IBM SPSS Statistics

• Explicați modul în care se utilizează IBM SPSS Statistics pentru analizele de bază

• Explicați pașii de bază din analiza datelor

• Înțelegerea ferestrelor primare din IBM SPSS Statistics

• Înțelegerea diferitelor componente ale casetelor de dialog

2. Citirea datelor

• Importați date din diferite tipuri de formate de fișiere

• Descrieți opțiunile din meniul File pentru citirea datelor

• Importați fișierele Microsoft Excel

• Importați fișiere dintr-o bază de date Microsoft Access

• Citiți fișiere text delimitate

3. Definirea proprietăților variabilelor

• Descrieți și definiți proprietățile variabilelor în fereastra Variable View

• Utilizați caseta de dialog Define Variable Properties

• Salvați proprietățile variabilelor cu datele dintr-un fișier de date IBM SPSS Statistics

• Utilizați functia Variables din meniul Utilities pentru a vizualiza interactiv proprietățile variabilelor

4. Lucrul cu editorul de date

• Utilizați funcții din Editorul de date

• Introduceți, ștergeți și mutați variabile și cazuri

• Utilizați Split Screen View

• Copiați informațiile dintr-un set de date într-altul

• Copiați proprietatile datelor

5. Modificarea valorilor datelor: Recode

• Utilizați Visual Binning-ul pentru a reclasifica valorile unei variabile

• Utilizați Recode într-o altă variabilă pentru a reclasifica valorile unei variabile nominale

• Utilizați Automatic Recode pentru a crea o variabilă numerică dintr-o variabilă de tip string

6. Modificarea valorilor datelor: Compute

• Descrieți caracteristicile Variabilei de calcul

• Crearea de noi variabile cu expresii numerice

• Crearea de noi variabile cu expresii numerice condiționate

Agenda ziua 2

7. Sintetizarea variabilelor individuale

• Definirea nivelurilor de măsurare

• Utilizați procedura Frequencies pentru a produce tabele și diagrame potrivite poentru variabilele nominale

• Utilizați procedura Frequencies pentru a produce tabele și grafice potrivite pentru variabilele ordinale

• Utilizați procedura Frequencies și Descriptives pentru a produce tabele și diagrame pentru variabilele continue

8. Descrierea relațiilor dintre variabile

• Selectați procedura corespunzătoare pentru a rezuma relația dintre două variabile

• Utilizați procedura Crosstabs pentru a rezuma relația dintre variabilele categorice

• Utilizați procedura Means pentru a rezuma relația dintre o scală și o variabilă categorică

9. Selectarea cazurilor pentru analize

• Selectați cazuri într-un fișier de date utilizând diferite metode

• Descrieți și utilizați caracteristicile casetei de dialog Select cases

• Descrieți și utilizați caracteristicile casetei de dialog Split file

10. Crearea și editarea diagramelor

• Prezentați rezultatele cu diagrame

• Utilizați Chart Builder pentru a crea diferite tipuri de grafice

• Formatați și editați grafice în Editorul de diagrame

11. Lucrul cu fereastra Viewer

• Navigați prin Viewer

• Efectuați modificări automate ale output-urilor

• Personalizați un table pivot

• Creați și aplicați un șablon pentru un table pivot

• Exportați output-ul către alte aplicații

12 Elementele de bază ale sintaxei

• Utilizați sintaxa de bază pentru a automatiza analizele

• Utilizați mediul Editor de sintaxă

• Creați sintaxă

• Rulați sintaxa

• Editați sintaxa

13. Meniurile și sistemul de ajutor

• Utilizați meniurile

• Utilizați barele de instrumente

• Utilizați toate tipurile de ajutor în IBM SPSS Statistics


Partener: ITTraining
Trainer: Claudia HRABAC
Tip: Sală
Cod:
Durata: 2 zile

Alte cursuri similare
Cuvinte cheie