Responsabil Protectia Datelor | cod COR 242231

Cursul autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) pentru ocupația Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Programul cadru de educație și formare profesională este structurat conform Standardului Ocupațional pentru Educație și Formare Profesională aferent calificării și Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European, regulament general privind protectia datelor (General Data Protection Regulation – GDPR).

Cui se adresează?

Acest curs se adresează persoanelor ce vor sa ocupe poziția de Responsabil cu Protecția Datelor (DPO). Prin participarea la acest curs:

  • Veți putea ocupa poziția de Responsabil Protecția Datelor (obligatorie începand cu data de 25 mai 2018) – DPO (Data Protection Officer) demonstrând astfel cunoașterea cerințelor din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (GDPR)
  • Companiile din care fac parte absolvenții pot demonstra conformitatea cu Articolul 37 din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR) cu privire la OBLIGAȚIA DESEMNĂRII unui Responsabil cu Protectia Datelor - DPO și Articolul 38 din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (GDPR) privind FUNCȚIA de Responsabil cu Protecția Datelor - DPO

Informaţii despre programul de educatie și formare profesională

Durata totală a cursului, număr de pre ore : 180 din care:

  • 60 ore teorie;
  • 120 ore practică.

Program de curs

Modulul 1 – Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal

Modulul 2 – Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare

Modulul 3 – Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare

Modulul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizatia respectă prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, organizarea si utilizarea acestora in cadrul organizatiei.

Modulul 5 – Sfera activitatilor aferente asistentei de specialitate acordate de responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal.( Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal)

Modulul 6 – Relatia cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Instrumente si situatii specifice.

Modulul 7 – Aspecte specifice cu privire la rolul si activitatea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal.

Modulul 8 – Managementul riscului si securitatea informatiei.

Pregatirea practica se va desfășura sub coordonarea unui formator și va consta în aplicarea cunoștintelor asimilate prin rezolvarea diverselor spețe și probleme practice în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:

  • învățământ superior cu diploma de licență
DIPLOMA ȘI CERTIFICAREA
Fiecare participant va obține o diplomă de atestare a competențelor dobândite, însoțit de supliment descriptiv. Acest certificat se oferă de către Romsym Consulting furnizor de formare profesională a adulților autorizat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. În acest sens, dosarul pentru obținerea certificării Responsabil Protecția Datelor autorizate trebuie să cuprindă următoarele:
  • Copie dupa cartea de identitate
  • Copie dupa certificatul de naștere
  • Copie dupa certificatul de căsătorie/divorț (dacă s-a schimbat numele)
  • Copie dupa diploma de studii superioare
  • Dovada achitării contravalorii taxei de participare la curs

Grupele se formează în număr de 10 cursanți. Cursul se ține de 2 ori pe lună în București, perioadele exacte sunt comunicate telefonic.


Partener: ITTraining
Trainer: Mircea LUNGU
Tip: Sală
Cod: RPD242231
Durata: 180 ore
Data: 1

Nu s-a găsit nici un curs similar
Cuvinte cheie