Adobe Animate Advanced Design 1: ActionScript

Audienţă:
Cursul se adresează persoanelor care au:
- cunoştinţe dobândite de pe urma cursului Adobe Animate sau posedă
cunoştinţe echivalente.
- dorinţa de de a învăţa să lucreze cu conţinutul Adobe Animate prin intermediul
programării în ActionScript.

Conţinutul cursului:

 1. Introducere
  - Înţelegerea structurii cursului
  - Discutarea obiectivelor cursului
  - Cerinţele cursului
  - Privire generală asupra conţinutului cursului
 2. Controlul obiectelor vizuale prin intermediul ActionScript
  - Utilizarea panourilor Actions şi Help
  - Declararea variabilelor şi tipurilor de date
  - Folosirea funcţiei "trace( )"
  - Utilizarea opţiunii "code hinting"
  - Atribuirea numelor instanţelor şi folosirea lor pentru a atribui valori proprietăţilor la rulare
  - Utilizarea operatorului "with"
  - Proprietăţile de bază ale claselor vizuale incluse: MovieClip, Button şi TextField
  - Controlul poziţiei şi stării vizuale în cazul unui MovieClip sau Button
  - Controlul conţinutului unui TextField
  - Proprietăţile de bază ale claselor nevizuale incluse: Math
  - Folosirea operatorilor matematici
  - Înţelegerea conversiei tipului datelor
 3. Utilizarea şi scrierea functiilor
  - Lucrul cu funcţiile globale
  - Conversia valorilor obţinute din funcţii şi atribuirea lor pentru afişare
  - Scrierea unor funcţii definite de utilizator
  - Obţinerea sau neobţinerea de date de pe urma unei funcţii
  - Înţelegerea termenului "variable scope"
  - Adăugarea codului în propria axă a timpului a unui simbol de tip MovieClip
  - Folosirea operatorului "this"
  - Înţelegerea metodelor obiectelor
  - Metode de bază ale claselor vizuale incluse: MovieClip si TextField
  - Controlul capului de rulare a MovieClip-ului în interiorul propriei lui axe a timpului
  - Încărcarea conţinutului MovieClip extern
  - înţelegerea problemelor de securitate de tip "cross-domain"
  - Exportul şi ataşarea instanţelor simbolurilor de tip MovieClip la rularea aplicaţiei Flash
  - Scrierea şi utilizarea funcţiilor definite de utilizator pentru a crea conţinut vizual
  - Înţelegerea termenului "depth"
  - Referirea în mod dinamic la numele de instanţe şi numele de proprietăţi la rularea aplicaţiei
 4. Lucrul cu Text, Date, Math şi Path
  - Controlul formatării TextField prin intermediul codului
  - Crearea şi formatarea obiectelor TextField la runtime
  - Folosirea obiectelor de tip Date
  - Lucrul cu concatenarea şirurilor de caractere
  - Generarea numerelor aleatoare şi numerelor întregi utilizând clasa Math
  - Înţelegerea numelor corespunzătoare căii relative
  - Controlul obiectelor de tip "nested MovieClips"
 5. Înţelegerea şi utilizarea rutinelor de tratare a evenimentelor (event handlers)
  - Înţelegerea programării pe baza evenimentelor
  - Sintaxa rutinelor de tratare a evenimentelor
  - Trecerea de la rutinele de tratare a evenimentelor bazate pe simboluri la cele bazate pe axa timpului
  - Evenimente de bază pentru clasele vizuale incluse: Button, MovieClip şi TextField
  - Controlul capului de redare din interiorul unei rutine de tratare a evenimentelor
  - Utilizarea termenului-cheie "this" în interiorul unei rutine de tratare a evenimentelor
  - Crearea efectelor de tip "rollover"
  - Răspunsul la evenimente cu focus pe TextField
  - Rularea unei singure funcţii din multiple rutine de tratare a evenimentelor
  - Referirea la un obiect de tip parent din interiorul unei rutine de tratare a evenimentelor
 6. Lucrul cu culorile, sunetul şi datele cu clasele de tip "built-in"
  - Înţelegerea variabilelor complexe
  - Lucrul cu tablourile
  - Lucrul cu Obiecte generice
  - Transformarea obiectelor de tip MovieClip folosind obiectele Transform şi ColorTransform
  - Generarea unor transformari de culoare aleatoare
  - Folosirea obiectelor Sound
  - Crearea unui feedback audio cu sunete de tip event-driven cu link-uri către Bibliotecă
 7. Luarea deciziilor şi repetarea
  - Înţelegerea codurilor pentru realizarea de cicluri
  - Utilizarea ciclurilor şi tablourilor pentru ataşarea, numirea şi controlul obiectelor MovieClip
  - Utilizarea ciclurilor pentru a crea, numi şi controla TextFields în scopul afişării valorilor pentru data objects
  - Înţelegerea codurilor ce conţin condiţii
  - Folosirea operatorilor logici şi a celor pentru comparaţii
  - Utilizarea comparaţiilor if/else pentru modificarea statutului vizual al MovieClip-urilor
 8. Animaţiile realizate cu ActionScript
  - Tragerea şi plasarea obiectelor MovieClip
  - Testarea coliziunii dintre obiectele MovieClip
  - Iniţializarea obiectelor MovieClip ataşate
  - Utilizarea rutinei de tratare a evenimentelor de tip "onEnterFrame"
  - Controlul ratei de schimb vizual
  - Testarea şi raspunsul în funcţie de poziţie, la rularea aplicaţiei.Facilități

 • masa de prânz;
 • un calculator per student;
 • diplomă de absolvire.


Partener: Adobe
Trainer: Mircea LUNGU
Tip: Sală
Cod: AFAS1
Durata: 3 zile

Alte cursuri similare
Cuvinte cheie