Analiza statistică utilizând IBM SPSS Statistics

Cursul de introducere în analiza statistică utilizând IBM SPSS Statistics oferă o introducere orientată spre practică asupra componentei statistice a IBM® SPSS® Statistics. Cursanții vor examina mai multe tehnici statistice și vor discuta situațiile în care vor putea folosi fiecare tehnică, asumpțiile fiecărei tehnici, modul de pregătire al analizei, precum și modul de interpretare a rezultatelor. Acest curs include o gamă largă de tehnici pentru explorarea și sintetizarea datelor, precum și pentru investigarea și testarea relațiilor de bază dintre variabile. Cursanții vor înțelege când și de ce să folosească aceste diferite tehnici, precum și cum să le aplice cu încredere, să interpreteze rezultatele lor și să afișeze grafic rezultatele obținute.
Ziua 1
 • Introducere in analiza statistica
  • Definiti procesul cercetarii
  • Explicati diferenta dintre o variabila independenta si una dependenta
  • Explicati diferenta dintre un esantion si populatie
  • Explicati diferenta dintre un design experimental si un design non-experimental
 • Examinarea variabilelor individuale
  • Descrieti nivelul de masurare al variabilelor in SPSS
  • Examinati variabilele cu ajutorul graficelor
  • Rulati proceduri de sumarizare a variabilelor
  • Definiti distributia normala
  • Explicati scorurile standardizate si utilizarea lor
 • Testarea ipotezelor - teorie
  • Identificați diferența dintre un eșantion și o populație
  • Formulați un test de ipoteza
  • Nivelul Alfa si valoarea P
  • Semnificatie statistica vs. semnificatie practica
  • Erori de decizie
 • Testarea ipotezelor legate de variabile individuale
  • Explicați distribuția de eșantionare a unei statistici
  • Explicați diferența dintre abaterea standard și eroarea standard
  • Utilizați testul One-Sample T pentru a testa o ipoteză cu privire la media populației
  • Utilizați testul T pentru esantioane perechi pentru a testa daca exista diferente dupa tratament
  • Utilizați testul binomial pentru a testa o ipoteză despre proporțiile populației
 • Testarea relatiilor dintre doua variabilele categoriale
  • Vizualizati grafic relatiile dintre doua variabile categoriale
  • Realizati tabele de contingenta pentru vizualizarea relatiilor dintre variabile categoriale
  • Utilizați testului chi-patrat pentru a verifica relatia dintre doua variabile categoriale
Ziua 2
 • Testarea diferentelor dintre mediile a doua grupuri
  • Utilizati grafice pentru a ilustra diferenta dintre mediile a doua grupuri
  • Utilizati meniul Explore pentru a descrie diferentele intre doua grupuri
  • Utilizati meniul Means pentru a descrie diferentele intre doua grupuri
  • Utilizati testul T pentru esantioane pentru a testa daca diferentele dintre mediile celor doua grupuri sunt semnificative
 • Testarea diferentelor dintre mai mult de doua grupuri
  • ANOVA unifactoriala si testarea diferentelor dintre mai multe grupuri
  • Utilizati testele post hoc pentru a identifica diferentele dintre mediile grupurilor
  • BONUS: ANOVA bifactoriala
 • Testarea asociatiei dintre variabilele continue
  • Utilizati coeficientul lui Pearson pentru a descrie asociatia dintre doua variabile
  • Asumptiile testului Pearson
  • Controlati pentru efectul unei variabile ruland o corelatie partiala
  • Asumtiile corelatiei partiale
  • Predictia unei variabile continue
  • Rulati o regresie liniara simpla pentru a prezice valoarea unei variabile pe baza alteia
  • Rulati o regresie liniara multipla pentru a prezice valoarea unei variabile pe baza a mai multor alte variabile
 • Teste nonparametrice
  • Descrieti cand ar trebui utilizate testele nonparametrice
  • Utilizati teste nonparametrice pentru a testa diferente intre doua sau mai multe esantioane independente
  • Utilizati teste nonparametrice pentru a testa diferente intre doua esantioane dependente

Se acordă discount pentru persoanele fizice!


Partener: ITTraining
Trainer: Trainer ITTraining
Tip: Virtual
Cod: MED-SPSS-V
Durata: 2 zile

Alte cursuri similare
Cuvinte cheie