Introducere în MINITAB

A. Introducere în MINITAB

 1. Generalitati despre MINITAB
 2. Interfața și navigarea în program
 3. Tipuri de date, importul datelor și manipularea lor
 4. Formatul coloanelor
 5. Utilizarea calculatorului
 6. Calcule și atribuirea de formule
 7. Statistici de bază: Graphical Summary
 8. Actualizarea și personalizarea graficelor
 9. Salvarea graficelor
 10. Salvarea proiectelor

B. Grafice de bază

 1. Bar Chart
 2. Pie Chart
 3. Histogram
 4. Dotplot
 5. Individual Value Plot
 6. Boxplot
 7. Time Series Plot

C. Utilizarea statisticii pentru analiza datelor

 1. Statistica descriptivă (teorie și aplicații practice)
 2. Statistica inferențială (teorie și aplicații practice)
 3. Distribuția normală - concepte de bază
 4. Probabilități

D. Testarea ipotezelor și intervale de confidență

 1. Ipoteza nulă și ipoteza alternativă (H0 și H1)
 2. Alpha
 3. P-value
 4. Erorile de tip I și II
 5. 1-Sample t-Test
 6. 2 Variances Test
 7. 2-Sample t-Test
 8. Paired t-Test
 9. 1 Proportion Test
 10. 2 Proportions Test
 11. Chi-Square Test

E. Grafice de control

 1. Statistical Process Control
 2. Pattern-uri în graficele de control
 3. Grafice de control - date continue
 4. R Charts
 5. S Charts
 6. X Charts
 7. X-R Charts
 8. MR Charts
 9. I Charts
 10. Grafice de control - date-atribut
 11. NP and P Charts
 12. C and U Charts

F. Capabilitatea proceselor

 1. Limite de specificație. Limite de control
 2. Indici de capabilitate
 3. Normality Test
 4. Verificarea capabilității proceselor (în cazul distribuției normale)
 5. Transformări și distribuții alternative
 6. Box-Cox Transformation
 7. Johnson Transformation
 8. Weibull/Exponential/Gamma Distribution
 9. Verificarea capabilității proceselor (pentru distribuții care nu sunt normale)

G. Analiza sistemelor de măsură

 1. Concepte fundamentale
 2. Acuratețe și precizie
 3. Repetabilitate și reproductibilitate
 4. Gage R&R Studies
 5. Gage Run Chart

H. Minitab Assistant

 1. Noțiuni de bază
 2. Measurement System Analysis (MSA) - exemplu cu metoda clasică și metoda cu asistentul Minitab
 3. Capability Analysis - exemplu cu metoda clasică și metoda cu asistentul Minitab

Facilități

 • prânz inclus
 • un calculator per cursant
 • diplomă ITtraining


Partener: ITTraining
Trainer: Minitab Quality Trainer
Tip: Sală
Cod: R-Q-MTB
Durata: 3 zile

Nu s-a găsit nici un curs similar
Cuvinte cheie