Responsabil Protectia Datelor | cod COR 242231

Cursul autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) pentru ocupația Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Programul-cadru de educație și formare profesională este structurat conform Standardului Ocupațional pentru Educație și Formare Profesională aferent calificării și Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European, regulament general privind protecția datelor (General Data Protection Regulation – GDPR).

Cui se adresează?

Acest curs se adresează persoanelor ce vor sa ocupe poziția de Responsabil cu Protecția Datelor (DPO). Prin participarea la acest curs:

  • Veți putea ocupa poziția de Responsabil Protecția Datelor (obligatorie începând cu data de 25 mai 2018) – DPO (Data Protection Officer), demonstrând astfel cunoașterea cerințelor din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR)
  • Companiile din care fac parte absolvenții pot demonstra conformitatea cu Articolul 37 din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR) cu privire la OBLIGAȚIA DESEMNĂRII unui Responsabil cu Protecția Datelor - DPO și Articolul 38 din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR) privind FUNCȚIA de Responsabil cu Protecția Datelor - DPO

Informaţii despre programul de educație și formare profesională

Durata totală a cursului, număr de ore: 180 din care:

  • 60 ore teorie;
  • 120 ore practică.

Program de curs

Modulul 1 – Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal

Modulul 2 – Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare

Modulul 3 – Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare

Modulul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și utilizarea acestora în cadrul organizației.

Modulul 5 – Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. (Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal)

Modulul 6 – Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Instrumente și situații specifice.

Modulul 7 – Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Modulul 8 – Managementul riscului și securitatea informației.

Pregătirea practică se va desfășura sub coordonarea unui formator și va consta în aplicarea cunoștințelor asimilate prin rezolvarea diverselor spețe și probleme practice în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:

  • învățământ superior cu diplomă de licență
DIPLOMA ȘI CERTIFICAREA
Fiecare participant va obține o diplomă de atestare a competențelor dobândite, însoțită de supliment descriptiv. Acest certificat se oferă de către Romsym Consulting, furnizor de formare profesională a adulților, autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. În acest sens, dosarul pentru obținerea certificării Responsabil Protecția Datelor autorizate trebuie să cuprindă următoarele:
  • Copie dupa cartea de identitate
  • Copie dupa certificatul de naștere
  • Copie dupa certificatul de căsătorie/divorț (dacă s-a schimbat numele)
  • Copie dupa diploma de studii superioare
  • Dovada achitării contravalorii taxei de participare la curs

Grupele se formează în număr de 10 cursanți. Cursul se ține de 2 ori pe lună în București, perioadele exacte sunt comunicate telefonic.


Partener: ITTraining
Trainer: Formator Certificat
Tip: Sală
Cod: RPD242231
Durata: 180 ore
Data: 1

Alte cursuri similare
Cuvinte cheie